GDPR

PERSONDATAPOLITIK

Behandling af persondata:

 

Nærværende persondata politik gælder for din kontakt til Klostergaarden og eventuelle ophold, som du bestiller og gennemfører hos Klostergaarden.

Denne information indeholder oplysninger, som Klostergaarden er forpligtet til at give sine kunder på baggrund af persondata loven (GDPR)

Klostergaarden er dataansvarlig for dine persondata, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med kontakt og ophold hos os.

Indsamling af persondata samt behandlingen af disse, vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning.

 

Klostergaardens indsamling af persondata:

 

Ved din henvendelse til Klostergaarden, vil de persondata du afgiver til os blive brugt til kommunikation om dit eventuelle ophold, til at administrere opholdet, til din betaling og efterfølgende til vores regnskab.

Eleonoras indsamler persondata på følgende måde:

 • Ved dit køb og/eller anmodning om en af Klostergaardens serviceydelser – herunder ved brug af Eleonoras digitale muligheder
 • Via en person, som handler på dine vegne
 • Ved hjælp af browser cookies og web beacons
 • Ved abonnement på nyhedsbrev fra Klostergaarden
 • Ved B2B kan det være i en salgssituation, hvor der er brug for tilbud på ophold el. lign. hos Klostergaarden eller ved oprettelse af samarbejdsaftale
 • Via sociale medier, reklameudbydere eller offentlige registre

Når du bestiller en eller flere af vores serviceydelser og dermed afgiver dine personlige oplysninger, giver du samtidig dit samtykke til, at Klostergaarden kan behandle disse oplysninger.

 

Oplysninger, som Klostergaarden indhenter:

 

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre almene personlige oplysninger
 • Kreditkort oplysninger
 • Oplysninger i forbindelse med fysiske eller online konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Informationer via browser og cookies
 • Informationer om din virksomhed og relevante kontaktpersoner
 • Særlige informationer i forbindelse med fødevarer, medicin eller handicap, hvis du ønsker at oplyse det, fordi det kan give mening i forbindelse med afvikling af dit ophold hos Klostergaarden

 

Behandling og sletning af persondata:

Klostergaarden videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, med mindre du har bestilt oplevelsestur el. lign. gennem os, hvor vi er nødt til at videregive dine kontaktoplysninger, så arrangøren kan få kontakt til dig. I sådanne tilfælde vil du få besked om videregivelse af relevante oplysninger, og du vil skulle godkende videregivelsen.

Ekstern samarbejdspartner med adgang til dine personlige oplysninger:

ND Revision Vojens

v/Carsten Feidenhansl

CVR: 31611962

Alle kunder til Klostergaarden kan til enhver tid forlange at se de data ND Revision har registreret om deres kundeforhold og eventuelt forlange dem slettet.

Dine persondata slettes således:

Henvendelser på mail, via hjemmesiden, sms eller telefon slettes, når opholdet er betalt eller senest 3 måneder efter betaling.

Til brug for regnskab m.m. gemmer vi faktura/booking i 5 år iht. bogføringsloven, hvorefter de slettes og/eller destureres.

 

Dine rettigheder:

I forbindelse med persondata, har du rettigheder, som du kan få opfyldt ved at henvende dig skriftligt til Klostergaarden.

 

Ret til indsigt:

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Klostergaarden har registreret om dig.

 

Ret til berigtigelse og evt. korrektion:

Du har ret til at få berigtiget de personoplysninger som Klostergaarden har registreret om dig, samt at få dem korrigeret, hvis de er ukorrekte.

 

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet de personlige oplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare, bortset fra hvad Klostergaarden er pålagt at skulle gemme efter lovgivningen.

 

Ret til begrænsning:

Du har ret til at få begrænset Klostergaarden behandling af dine personoplysninger til det nødvendige.

 

Ret til indsigelse:

Du kan gøre indsigelse mod Klostergaardens behandling af dine persondata, hvis du mener at data behandles ulovligt eller hvis du har personlige grunde til at du ikke ønsker at personlige oplysninger behandles og disse grunde er vigtigere end Klostergaardens formål med at behandle dine persondata.

Du har mulighed for at klage til datatilsynet, hvis du mener at Klostergaarden behandler dine personlige oplysninger ulovligt.